ยินดีต้อนรับสู่บริษัทที่มีสินค้าเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยต่อทรัพย์สินมากที่สุด จากประสบการณ์กว่า 45 ปีของเรา เราได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดมาบริการต่อลูกค้า อาทิเช่น ตู้เซฟ บานประตูเซฟ ตู้เก็บเอกสารกันไฟ ตู้เซฟโรงแรม หีบเหล็กเก็บเงิน

Welcome to Thailand's best safe company. With over 45 years experience, we provide our customer with wide product range includes fire proof safe, fire proof filing cabinet, hotel safe, vault door
, cash box, steel furniture and services.ทางบริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯไม่มีสาขาอื่น มีบริษัทในเครือเพียงแห่งเดียว